Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 Other confidential 2019-10-25 ~ 2022-09-24 Đã xác minh
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CE CE Shenzhen BCTC Testing Co.,Ltd. For the productions and services of PCB( Printed Circuit Board) and PCBA( Printed Circuit Board Assembly) . 2017-01-17 ~ Đã xác minh
RoHS RoHS Shenzhen BCTC Testing Co.,Ltd. For the productions and services of PCB( Printed Circuit Board) and PCBA( Printed Circuit Board Assembly). 2017-01-10 ~ Đã xác minh
RoHS RoHS Other 2018-01-26 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
CE CE Other 2018-01-26 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
CE CE HTT BK8000L 2017-11-21 ~ Đã xác minh
CE CE HTT solder-pot 31C 2018-01-24 ~ Đã xác minh
RoHS RoHS HTT solder-pot 2018-01-24 ~ Đã xác minh
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
smart 22670765 smart Electronic Components, Accessories & Telecommunications>>PCB & PCBA>>Other PCB & PCBA old 2018-06-06 ~ 2028-06-05 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 5 - 10 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này