Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
  Tên triển lãm thương mại: HKCEC
  Ngày tham dự: 2019 .10
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: HK
  Giới thiệu: Booth No. of Shenzhen Smart Electronics Co., LTD.: 5G-A29 Date: 13-16th Oct ,2019 Address: Hong Kong Convention and Exhibition Center,HKCEC 1 Expo road, Wanchai, Hong Kong
  Tên triển lãm thương mại: HKCEC
  Ngày tham dự: 2018 .10
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: HK
  Giới thiệu: Booth No. of Shenzhen Smart Electronics Co., LTD.: 5F-G28 Date: 13-16th Oct ,2018 Address: Hong Kong Convention and Exhibition Center,HKCEC 1 Expo road, Wanchai, Hong Kong
Gửi email cho nhà cung cấp này